Firma produkuje od 1992r. uszczelnienia do pomp i armatur na bazie grafitu ekspandowanego.

 Produkcja Uszczelnień Do Armatur - Agnieszka Russek 


Opis pierścieni

Pierścienie dławnicowe formowane z grafitu rozprężanego są najnowocześniejszym materiałem uszczelniającym przeznaczonym do uszczelniania dławnic armatur prze- mysłowych oraz pomp wirowych o bardzo dobrych parametrach pracy, dużej niezawodności i trwałości oraz umiarkowanej cenie. Ze względu na niewystępowanie w materiale jakich- kolwiek lepiszcz i wypełniaczy zachowują swe własności w szerokim zakresie ciśnień, temperatur i uszczelnianych mediów.

Nadają się do pracy w kontakcie z wodą, parą wodną, roztworami soli, kwasów nieutleniających i zasad, olejami, paliwami i rozpuszczalnikami.

Zastosowanie

Pierścienie z grafitu rozprężanego są stosowane głównie jako uszczelnienie wrzecion i wałów

 • w armaturze pracującej w wysokich temperaturach
 • w armaturze wysokociśnieniowej
 • w armaturze energetyki jądrowej
 • w armaturze parowej do 600°C
 • w pompach wirowych

Dopuszczalne parametry pracy

Temperatura

 • od -200°C do  500°C
 • do  600°C w parze wodnej
 • do 2000°C w środowisku inertnym
 • do  200°C czystym tlenie

Ciśnienie

 • armatura do 40 Mpa (400 bar)
 • pompy wirowe do 6,3 Mpa (63 bary)

Prędkość liniową wyznacza się ze współczynnika “w” będącego iloczynem ciśnienia roboczego i prędkości liniowej poślizgu:

w=p×v         do 40 Mpa×m/s

Ilość pierścieni w komorze

Ilość pierścieni pakunkowych jest zależna od ciśnienia uszczelnianego, budowy pierścienia oraz urządzenia uszczelnianego. Poniższe zestawienie pozwala dobrać ilość pierścieni w komorze dławnicowej gdy wysokość pierścienia jest równa jego szerokości.

Pierścienie ze skośnym zacięciem
ciśnienie uszczelnianeilość pierścieni
[MPa][szt.]
armatura
do 44
do 105
do 406
pompy wirowe
do 6.34
Pierścienie o budowie zamkniętej
ciśnienie uszczelnianeilość pierścieni
[MPa][szt.]
armatura i pompy
do 42
do 163-4
do 404-6

Zbyt długie komory dławnicowe można skrócić przez zabudowanie tulei dystansowych.

Zalecane wykonanie komory dławnicowej

KryteriumArmaturaPompa wirowa
Komora dławnicowa:
tolerancja średnicyH8 do H11H8
chropowatość Ra2,5 do 6,3max 2,5
Wrzeciono / wał:
tolerancja średnicyh7 do h9h7
bicie promieniowedo 0,08do 0,4
twardość HR-40 do 50

Wskazania doboru materiału

Pierścienie dławnicowe z grafitu rozprężanego są ogólnie wykonywane w czystości przemysłowej o zawartości popiołów do 2,0%. Do specjalnych zastosowań j.n.p. w energetyce jądrowej lub w atmosferze wysoko stężonego tlenu stosuje się grafit o zawartości popiołu nie przekraczającej 0,15%. Są one wykonywane tylko na specjalne zamówienie. Jeżeli w zamówieniu nie jest określona czystość grafitu pierścienie są wykonywane w czystości przemysłowej.

Kryteriumj.m.czyst. przem.czyst. spec.
gęstośćg/cm3od 1,4 do 1,6
tolerancja gęstości%5
zawartość popiołu%do 2,0%do 0,15%
zawartość chlorkówppmdo 50do 20
przewodność cieplna w 20°C
równolegle do płytekW/mk155
prostopadle do płytekW/mk4,8
współczynnik rozszerzalności liniowej w zakresie 20 do 1000°C
naprężenie resztkowe W/g DIN 52 913%minimum 48

Montaż i uruchomienie

Armatura

Po umieszczeniu odczytanej z tabeli liczby pierścieni w komorze dławnicowej należy lekko dociągnąć dławik, wykonać kilka ruchów wrzecionem a następnie dociągnąć dławik do osiągnięcia następujących naprężeń w dławnicy. (naprężenia obliczyć z wskazań klucza dynamometrycznego)

Ciśnienie uszczelnianeNaprężenie pierścieni w dławnicy
4 MPa20-30 MPa
16 MPa40-60 MPa
40 MPa70-100 MPa

Pompy wirowe

Po umieszczeniu w komorze wyznaczonej ilości pierścieni należy śruby dławika dociągnąć ręcznie. Po uruchomieniu pompy i osiągnięciu parametrów ruchowych należy dławik stopniowo dociągać tak, by osiągnąć początkowo wyciek kroplowy rzędu 50-200 kropel na minutę. Korzystne jest uruchamianie pompy na krótkie kilkudziesięciosekundowe okresy przedzielone kilkuminutowymi okresami wyłączeń. Po około półgodzinnej pracy pompy można przystąpić do ponownej redukcji wycieku. Należy w tym celu dokręcać śruby dławika o 1/6 obrotu, obserwując jednak cały czas temperaturę i wielkość wycieku. Przy gwałtownym wzroście temperatury lub przerwaniu wycieku należy natychmiast poluzować dławik. Minimalny dopuszczalny wyciek zależy od warunków pracy pompy lecz winien się mieścić w zakresie 10-100 kropel na minutę.

Zarówno w armaturze jak i w pompach zaleca się stosowanie pierścieni zamkniętych, lecz w przypadku niemożności zastosowania ich (np. w pracach remontowych) można użyć pierścieni przeciętych w jednym miejscu pod kątem 45°C. Pierścienie takie można rozchylić osiowo i założyć na trzpień lub wał pompowy. Dopuszczalne jest przy tym pewne rozwarstwienie pierścienia po przeciwnej do zacięcia stronie pierścienia. Istotne jest przy tym takie umieszczenie uszczelek w dławnicy, by miejsca nieciągłości były przesunięte względem siebie o 60 lub 90 stopni kątowych.